Học tiếng Anh giao tiếp đơn giản cùng Trung tâm anh ngữ SuperKids BMT.

Cùng trung tâm ngoại ngữ SuperKids bmt học tiếng anh giao tiếp qua những mẫu câu giao tiếp thường gặp nhé. Học anh ngữ đơn giản và dễ hơn tại nhà.

học tiếng anh giao tiếp hiệu quả cùng trung tâm anh ngữ bmt

Mẫu câu tiếng anh giao tiếp hàng ngày.

 • I’ll keep my eyes open: tôi sẽ lưu ý đến điều đó
 • I’ll keep that in mind: tôi sẽ ghi nhớ
 • Always the same: trước sau như một
 • Come with me: đi với tôi
 • I’m really dead: tôi mệt chết đi được
 • I’ll think it over: tôi sẽ suy nghĩ kĩ một chút
 • I’m good at it: tôi làm cái này rất rành
 • I mean what I say: tôi biết những gì mình nói
 • I understand completely: tôi hoàn toàn hiểu được
 • I’m easy to please: tôi rất dễ chịu

Cách than mệt trong tiếng Anh – Trung tâm anh ngữ bmt

Cùng trung tâm anh ngữ bmt học 10 mẫu câu than mệt trong tiếng Anh.

 • I’m so tired I can scarcely breathe: thở thôi cũng mệt
 • I’m really tired: tôi rất mệt
 • I’m dead: mệt chết đi được
 • Affter all that work, I’m really pooped: sau ngần đó việc, tôi quá mệt mỏi rồi
 • My bed is calling me: giường đang vẩy gọi tôi
 • I look so tired and washed out: tôi nhìn mệt mỏi và phờ phạt hết sức
 • My long day of work has finished me off: cả ngày dài làm việc mệt rạc người
 • My head is in need of a pillow: đầu đang khẩn thiết cần một cái gối
 • I’m so worn – out: tôi đuối quá
 • I’m ready to call it a day: tôi kiệt sức rồi, nghỉ

Mọi thông tin liên hệ qua:

Facebook:  https://www.facebook.com/SuperKids.BMT/

Hotline:  0262 2216620

Website:  https://superkidsbmt.edu.vn/wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *